Eliminujeme přístupové klíče v konfiguračních souborech

 
Czech Intermediate Development

Rozmohl se nám takový nešvar, hesla a klíče pro přístup k databázím nebo API jsou často součástí zdrojových kódů a v mnoha případech pak unikají na internet. Řešení v Azure aplikacích je přitom snadné, stačí použít managed identity. Na prednášce se na tento koncept podíváme v praxi na příkladu ASP.NET aplikace. Ukážeme si přepínaní mezi vývojovým a produkčním prostředím a také pokročilejší správu klíčů pomocí Azure Key Vault.

Speaker

Michael Grafnetter

Code of Conduct

We seek to provide a respectful, friendly, professional experience for everyone, regardless of gender, sexual orientation, physical appearance, disability, age, race or religion. We do not tolerate any behavior that is harassing or degrading to any individual, in any form. The Code of Conduct will be enforced.

Who does this Code of Conduct apply to?

All live stream organizers using the Global Azure brand and Global Azure speakers are responsible for knowing and abiding by these standards. Each speaker who wishes to submit through our Call for Presentations needs to read and accept the Code of Conduct. We encourage every organizer and attendee to assist in creating a welcoming and safe environment. Live stream organizers are required to inform and enforce the Code of Conduct if they accept community content to their stream.

Where can I get help?

If you are being harassed, notice that someone else is being harassed, or have any other concerns, report it. Please report any concerns, suspicious or disruptive activity or behavior directly to any of the live stream organizers, or directly to the Global Azure admins at team@globalazure.net. All reports to the Global admin team will remain confidential.

Code of Conduct for local live streams

We expect local organizers to set up and enforce a Code of Conduct for all Global Azure live stream.

A good template can be found at https://confcodeofconduct.com/, including internationalized versions at https://github.com/confcodeofconduct/confcodeofconduct.com. An excellent version of a Code of Conduct, not a template, is built by the DDD Europe conference at https://dddeurope.com/2020/coc/.