Azure Files in Azure File Sync

 
Slovenian Advanced Hybrid

Potrebujete visoko dosegljiv datotečni strežnik, do katerega lahko dostopate od kjerkoli? Ki ima na voljo neomejeno prostora in pri katerem lahko dostopate tudi do starejših različic datotek in map? In ki lahko uporablja datotečni strežnik na lokalnem omrežju za hitrejši dostop do najpogosteje uporabljenih datotek, medtem ko se ostale datoteke hranijo v oblaku in ne zasedajo lokalnega prostora? Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili pritrdilno, bo predavanje verjetno zanimivo za vas. Skozi razlago in demonstracije si bomo pogledali, kako lahko vzpostavimo Azure Files, ga povežemo z on-premises Aktivnim imenikom, sinhroniziramo mape z lokalnega datotečnega strežnika v oblak ter uporabljamo posnetke stanja ("snapshots") za dostop do starejših (medtem že spremenjenih) datotek.

SLOAUG
SLOAUG

Speaker

Slavko Kukrika

MCT in prijazen fant

V veliko družino predavateljev NT konference se je Slavko Kukrika vpisal pred dvajsetimi leti, saj z zanimanjem spremlja vse, kar je povezano z Microsoftom. Največ časa posveča operacijskim sistemom in oblaku Microsoft Azure. Opravil je več kot sto izpitov za certificiranega strokovnjaka Microsoft (Microsoft Certified Professional – MCP), sodeloval pri pripravi certifikacij za Microsoft 365, Azure in Windows 10 ter redno nastopa na večjih dogodkih.

Code of Conduct

We seek to provide a respectful, friendly, professional experience for everyone, regardless of gender, sexual orientation, physical appearance, disability, age, race or religion. We do not tolerate any behavior that is harassing or degrading to any individual, in any form. The Code of Conduct will be enforced.

Who does this Code of Conduct apply to?

All live stream organizers using the Global Azure brand and Global Azure speakers are responsible for knowing and abiding by these standards. Each speaker who wishes to submit through our Call for Presentations needs to read and accept the Code of Conduct. We encourage every organizer and attendee to assist in creating a welcoming and safe environment. Live stream organizers are required to inform and enforce the Code of Conduct if they accept community content to their stream.

Where can I get help?

If you are being harassed, notice that someone else is being harassed, or have any other concerns, report it. Please report any concerns, suspicious or disruptive activity or behavior directly to any of the live stream organizers, or directly to the Global Azure admins at team@globalazure.net. All reports to the Global admin team will remain confidential.

Code of Conduct for local live streams

We expect local organizers to set up and enforce a Code of Conduct for all Global Azure live stream.

A good template can be found at https://confcodeofconduct.com/, including internationalized versions at https://github.com/confcodeofconduct/confcodeofconduct.com. An excellent version of a Code of Conduct, not a template, is built by the DDD Europe conference at https://dddeurope.com/2020/coc/.